Moedig zijn is niet hetzelfde als niet bang zijn (Nelson Mandela).

STUDIE & INTERVIEW


In 2016 ben ik aan de VU in Amsterdam begonnen aan de master ‘Spiritual Care’. Dat is een opleiding tot algemeen geestelijk verzorger. Een algemeen geestelijk verzorger is een universitair geschoold paramedicus die mensen bijstaat bij moeilijke momenten in het leven, bij zogenaamde zingevingsvragen. Denk aan momenten waarop je leven helemaal instort, zoals bij verlieservaringen die je veel pijn en verdriet doen. Datingfraude is zo’n voorbeeld. Een geestelijk verzorger zoekt met je naar de betekenis van het gebeurde voor jou en eventuele krachtbronnen die behulpzaam kunnen zijn voor je. Waar voor een christen de Bijbel een krachtbron is, kan dat voor een ander de natuur zijn of…vul maar in. Waar put je kracht uit?! Hoe kun je weer zin aan je leven geven?

Voor mijn afstudeerscriptie zoek ik medeslachtoffers van datingfraude om te mogen interviewen. Ik heb als onderwerp voor mijn afstudeerscriptie ‘Datingfraude en zingeving’ gekozen. Ik wil graag onderzoeken hoe andere slachtoffers van datingfraude zijn omgegaan met de fraude na ontdekking hiervan. Wat heb je toen gedaan? Hoe heb je gereageerd? Welke emoties kwamen vooral op? Welke rol hebben schuld- en/of schaamtegevoelens gespeeld? Wat waren eventuele krachtbronnen voor je? Wie waren steunpilaren? Wat was het ergste voor je? Heeft de oplichting je veranderd? Kan je verder met je leven? In hoeverre beïnvloedt de oplichting je leven nog? Dat soort vragen.

Het interview duurt ongeveer een uur en wordt opgenomen. Daarna wordt de tekst uitgeschreven en gecodeerd. Dat betekent dat het geanonimiseerd wordt. Na de transcribering wordt de gesproken tekst gewist.

Het interview kan plaatsvinden bij je thuis.

Mocht je besluiten in te stemmen met een interview, vul dan het contactformulier in en geef daarin aan dat het om een interview voor mijn studie gaat. Ik neem dan persoonlijk contact met je op en dan spreken we af waar het interview gaat plaatsvinden (Ik zet liever geen privégegevens op het websitegedeelte dat voor iedereen toegankelijk is).

En last but not least: met dit interview help je jezelf door je te uiten en mij help je ook door de herkenning. Ik heb me vaak alleen gevoeld met deze datingfraude-ervaring. Lotgenoten ontmoeten is een win-winsituatie door de wederkerigheid die erin zit. Alleen daarvoor al wil ik je bij voorbaat bedanken!